Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ζητούν με μετάταξη συνολικά 201 άτομα.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ζητούν με μετάταξη συνολικά 201 άτομα.
Συνοπτικά:
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Πρόσληψη 191 ατόμων (Μετατάξεις)
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Π.Ε. Σύρου Ν. Κυκλάδων, για να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της που εδρεύουν στα νησιά Σύρο, Ρόδο, Άνδρο, Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κέα, Κω, Μήλο, Νάξο, Πάρο και Τήνο, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά εκατόν ενενήντα ένα (191) υπαλλήλων, δεκαετούς διάρκειας (υποχρεωτικά), σύμφωνα με τα άρθρα 72 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α) και 9 παρ.22 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/τ.Α) όπως ισχύουν και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1)Π.Ε. Σύρου (ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ)
4ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2ΠΕ Αρχιτέκτονες
2ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι
4ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
1ΠΕ Γεωλόγος
2ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
4ΠΕ Γεωπόνοι
2ΤΕ Γεωπόνοι
2ΠΕ Κτηνίατροι
1ΠΕ Ιχθυολόγος
1ΤΕ Νοσηλευτής
2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
8ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
5ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές.
2)Π.Ε. Ρόδου (ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ)
6ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι
1ΠΕ Χημικός
2ΠΕ Γεωλόγοι
2ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
5ΠΕ Γεωπόνοι
2ΤΕ Γεωπόνοι
4ΠΕ Κτηνίατροι
1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
4ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
10ΠΕ Διοικητικοί – Οικονομικοί
6ΤΕ Διοικητικοί –Λογιστές.
3)Π.Ε. Άνδρου (ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ)
2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι
1ΤΕ Γεωπόνος
1ΠΕ Κτηνίατρος
1ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1ΠΕ Νοσηλευτής
1ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός
1ΤΕ Διοικητικός – Λογιστής.
4) Π.Ε. ΘΗΡΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ)(ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ)
2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
3ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι/Ηλεκτρολόγοι
1ΤΕ Περιβαλλοντολόγος
2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές
3ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς.
5)Π.Ε. Καλύμνου(ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ)
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
1ΠΕ Γεωπόνος
2ΠΕ Κτηνίατροι
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Πληροφορικός
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής
1ΔΕ Τεχνικός (Σχεδιαστής).
6)Π.Ε. Καρπάθου (ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ)
1ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
1ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφος
1ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος
1ΠΕ Κτηνίατρος
1ΠΕ Κοινωνιολόγος
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής
1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας
1ΥΕ Επιμελητής.
7)Π.Ε. Κέας –Κύθνου (ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ)
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1ΤΕ Μηχανικός
1ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής.
8)Π.Ε. Κω (ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ)
2ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
1ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος
2ΠΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
1ΠΕ Κτηνίατρος
2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές
1ΔΕ Οδηγός.
9) Π.Ε. Μήλου (ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ)
1 ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγος
1ΠΕ Περιβαλλοντολόγος
2ΠΕ Γεωπόνοι
2ΠΕ Κτηνίατροι
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής.
10)Π.Ε. Νάξου (ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ)
2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
1ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος
2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
2ΠΕ Κτηνίατροι
1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
1ΠΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές.
11)Π.Ε. Πάρου (ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ)
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
1ΠΕ ή ΤΕ Περιβάλλοντος
1ΠΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Γεωπόνος
1ΠΕ Κτηνίατρος
1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
1ΠΕ Ιχθυολόγος ή ΤΕ Ιχθυοκομίας Αλιείας
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής
2ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς.
12)Π.Ε. Τήνου (ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ)
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή ΤΕ Δομικών Έργων
1ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων
1ΠΕ Γεωπόνος
1ΠΕ Κτηνίατρος
1ΤΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός
1ΤΕ Διοικητικός-Λογιστής
1ΔΕ Διοικητικός-Λογιστής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 72 και 168 παρ.1 του ν.3528/2007, 78 και 182 του ν.3584/2007 και 9 παρ.22 του ν.2266/1994.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ.64542/4224/17-5-2016 γνωστοποίηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας (εάν η μετάταξη αφορά σε Υπηρεσία του Ν. Κυκλάδων) στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, Πλατεία Τσιροπινά, Τ.Κ. 841 00, Σύρος.
Πληροφορίες στο τηλ. 22813 61533, ή στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, (εάν η μετάταξη αφορά σε Υπηρεσία του Ν. Δωδεκανήσου).
Πληροφορίες στο τηλ. 22413 60519.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2016 έως και 31-07-2016.
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Πρόσληψη 10 ατόμων (Μετατάξεις) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, που εδρεύει στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη από άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, συνολικά δέκα (10) ατόμων, μονίμων υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Διοικητικού
2ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
1ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1ΤΕ Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ
2ΤΕ Διοικητικού.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή, μοναδικότητα του υπαλλήλου κ.τ.λ.).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μορφοβούνι, Τ.Κ. 431 50, Καρδίτσα, Θεσσαλία.
Πληροφορίες στο τηλ.: 24413 52210 (κ. Στεργιόπουλος Πέτρος).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2016 έως και 31-08-2016.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.