Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ κατά εξουσιοδότηση σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβούλιου  στην τελευταία συνεδρίασή του στις 14-6-2016, αποφάσισε την κήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ από κάθε επιτροπή που σχετίζεται με το κύριο και βοηθητικό έργο των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, καθώς και από αυτό των δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών κατά τις ημέρες και ώρες που θα προγραμματίζονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μετ/ρων και Επικ/νιων των Περιφερειών, μέχρι το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση, με αναδρομική πρόβλεψη, για την υλοποίηση των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας και την αντίστοιχη καταβολή αποζημίωσης στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και σε όσους ασκούν βοηθητικό έργο για την διενέργεια των εξετάσεων.
  
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

Αθήνα, 14-6-2016
Αριθμ. Πρωτ. : 20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ κατά εξουσιοδότηση σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβούλιου  στην τελευταία συνεδρίασή του στις 14-6-2016, αφού έλαβε υπόψη του:
  1. Την από  1/1/2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 4354/2015), διαμορφωθείσα κατάσταση,  με την οποία καταργήθηκε κάθε διάταξη που προέβλεπε τη χορήγηση αποζημίωσης για το κύριο και βοηθητικό έργο της διενέργειας εξετάσεων εκτός ωραρίου καθώς και των δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών,
  2. Την υποστελέχωση των υπηρεσιών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία τους και την εκτέλεση των κυρίων αρμοδιοτήτων τους,
  3. Το γεγονός ότι οι Περιφερειάρχες (και τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα) εκδίδουν αποφάσεις, αμφισβητούμενης νομιμότητας, συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων οδηγών,
  4. Το  ότι η  κυβέρνηση μέχρι και σήμερα, παρ΄ όλες τις υποσχέσεις της  για νομοθετική επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια υλοποίηση των υποσχέσεων της και τέλος
  5. Τις προηγούμενες αποφάσεις τις Ομοσπονδίας που αφορούσαν την μη καταβολή αποζημίωσης στους εξεταστές των υποψηφίων οδηγών και σε όσους ασκούσαν βοηθητικό έργο,
Αποφάσισε την κήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ  από κάθε επιτροπή που σχετίζεται με το κύριο και βοηθητικό έργο των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, καθώς και από αυτό των δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών κατά τις ημέρες και ώρες που θα προγραμματίζονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μετ/ρων και Επικ/νιων των Περιφερειών, μέχρι το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση, με αναδρομική πρόβλεψη, για την υλοποίηση των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας και  την αντίστοιχη καταβολή αποζημίωσης στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και σε όσους ασκούν βοηθητικό έργο για την διενέργεια των εξετάσεων.
Για το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
κ. Σπίρτζη Χρήστο
2. Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνα
3. Περιφερειάρχες της χώρας
4. ΕΝ.Π.Ε.
5. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 22
Αθήνα 17-6-2016
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Η δουλειά μας, όπως και γενικότερα ο δημόσιος τομέας μέσω των εφαρμοζόμενων αντεργατικών πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια έχει στοχοποιηθεί, απαξιωθεί, λεηλατηθεί. Ενδεικτικό παράδειγμα η λογική που αναπτύσσεται μέσα από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015, νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο, που αδιαφορώντας για κρίσιμες παραμέτρους, καταργεί την αποζημίωση όσων ασκούσαν ειδικό έργο μετά τη λήξη των κανονικού ωραρίου εργασίας, όπως όσων συμμετείχαν στο κύριο και βοηθητικό έργο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Οι εφαρμοστές της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, σκόπιμα στοχεύοντας στην ιδιωτικοποίηση της αρμοδιότητας των εξετάσεων οδήγησης "κλείνουν τα μάτια" στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, στην ιδιαιτερότητα του εξεταστικού έργου, κάνουν πως δεν ξέρουν πως οι εξετάσεις διενεργούνται από πιστοποιούμενους υπαλλήλους που έχουν επιλέξει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης του αρμόδιου Υπουργείου.
Οι Περιφερειακές Αρχές αποδεχόμενοι την πολιτική αυτή, της δραστικής μείωσης των πόρων των ΟΤΑ (ΚΑΠ), της εκχώρησης πλήθος αρμοδιοτήτων τους, των καταργήσεων και συγχωνεύσεων δόμων και υπηρεσιών, προκειμένου να στηρίξουν πολιτικά τον αντιλαϊκό μονόδρομο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συντεταγμένα προχώρησαν στην έκδοση αμφιβόλου νομιμότητας αποφάσεων με καθαρή απεργοσπαστική κατεύθυνση και ψευδεπίγραφα επιχειρήματα για δήθεν εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Δόλια αποκρύπτουν την προσπάθεια δημιουργίας Σώματος Εξεταστών από ιδιώτες γεγονός που εκτός των άλλων θα αυξήσει και το κόστος για τον πολίτη.
Η Ομοσπονδία, προχώρησε σε διάφορες μορφές αγωνιστικών κινητοποιήσεων, ώστε να διεκδικήσει αποτελεσματικά το αίτημα για άμεση επαναφορά με αναδρομική ισχύ της αποζημίωσης.
Στην αρχή και μέχρι οι Περιφερειάρχες να προχωρήσουν στην έκδοση των απεργοσπαστικών αποφάσεων σε απεργία αποχή από κάθε μορφή μη αμειβόμενης εργασίας εκτός ωραρίου. Στην συνεχεία σε κήρυξη Στάσεων Εργασίας από το συγκεκριμένο έργο των εξετάσεων και από 15-6-2016 σε Απεργία -Αποχή από κάθε επιτροπή που σχετίζεται από το κύριο και βοηθητικό έργο των εξετάσεων.
Ανεξάρτητα από την διαπιστωμένη αναξιοπιστία της κυβέρνησης που συνεχώς υπόσχεται νομοθετική επίλυση του προβλήματος, γεγονός που σημαίνει ότι και η ίδια ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ του αιτήματός μας και ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ που έχει δημιουργήσει, γνωρίζουμε ότι κάθε μορφή αγωνιστικής διεκδίκησης απαιτεί συλλογικότητα, υπομονή και τίμημα.
Καλούμε το σύνολο των συναδέλφων που εργάζονται για τις  εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών να συμμετάσχουν καθολικά στην προκηρυγμένη από την ομοσπονδία ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ από κάθε επιτροπή που σχετίζεται από το έργο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Καλούμε τις Περιφερειακές Αρχές να αντιληφθούν τις συνέπειες της στήριξης τους στις πολιτικές που αναπτύσσονται από την κυβέρνηση και δημιουργούν αδιέξοδα στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους στην νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος, στην υλοποίηση των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας με  την αντίστοιχη καταβολή αποζημίωσης στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών καθώς και σε όσους ασκούν βοηθητικό έργο για την διενέργεια των εξετάσεων.
Καλούμε τέλος τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν την αξία και το κόστος της παροχής αγαθών με δημόσιο χαρακτήρα και να στηρίξουν την προσπάθεια μας για προστασία από κάθε μορφή παραχώρησης τους στον ιδιωτικό τομέα.
Για το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.