Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας Περιφερειακών Υπαλλήλων λύθηκε το θέμα των εκλογών για τα Υ.Σ. και τα ΣΕΠ στις Περιφέρειες

Ικανοποιήθηκε το χρόνιο αίτημα των εργαζομένων στις Περιφέρειες, να πραγματοποιείται εργάσιμη ημέρα η εκλογή των εκπροσώπων τους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μετά και τις σχετικές ενέργειες της  Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), σύμφωνα με την υπ. Αριθ. Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ Β΄3794/25-11-2016)της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη. Όσον αφορά το αίτημα των εργαζομένων στις Περιφέρειες, για άμεση (αυτοπρόσωπη) εκλογική διαδικασία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, η παραπάνω Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι, αυτή θα εφαρμόζεται όταν στις «περιφερειακές υπηρεσίες» υπηρετούν τουλάχιστον σαράντα υπάλληλοι.

Θέσεις και προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών για την Κινητικότητα – τις ανέπτυξε στην Επιτροπή της Βουλής ο Δημ. Μαραβέλιας

Τις θέσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) επί του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις» αλλά και προτάσεις για βελτίωση συγκεκριμένων διατάξεων παρουσίασε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ κ. Δημήτρης Μαραβέλιας στη σημερινή συνεδρίαση (ακρόαση φορέων) της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαοσύνης.
Επισυνάπτεται το κείμενο της εισήγησης του κ. Δ. Μαραβέλια με τις θέσεις και τις προτάσεις της ΕΝΠΕ:
«Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), συντάσσεται, αφενός, με την άποψη ότι  η κινητικότητα των υπαλλήλων συνιστά ένα κρίσιμο «εργαλείο» για την ανακατανομή του προσωπικού βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε φορέα, αφετέρου δε με το προφανές, ότι στο πλαίσιο μιας σύγχρονης διοίκησης υφίσταται η επιτακτική ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο κινητικότητας, με κύρια χαρακτηριστικά την εισαγωγή ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων για το  σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ και την αρμονική σύζευξη της ικανοποίησης των υπηρεσιακών αναγκών με το δικαίωμα του υπαλλήλου στην κινητικότητα - με μία όμως επιφύλαξη: την τήρηση επιπλέον - ειδικών κανόνων και ρυθμίσεων που θα αφορούν διοικητικές και αυτοδιοικητικές οντότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως νησιωτικές Περιφέρειες και παραμεθόριες περιοχές ή το είδος τοπικών παραγωγικών δομών (όπως περιοχές με αγροτική ή βιομηχανική ανάπτυξη).
Περαιτέρω, όπως προβλέπεται, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 4), για τη συμμετοχή των φορέων στο συνιστώμενο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) τίθενται δύο απαρέγκλιτες προϋποθέσεις: α) η ύπαρξη (προηγούμενη έκδοση) επικαιροποιημένων Οργανισμών, κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο δημιουργούμενο Ενιαίο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (του άρθρου 16 του ν/σ),  που θα επιτρέπει την αποτύπωση της διάρθρωσης και της στελέχωσης όλων των φορέων και, β) η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μετάταξη του υπαλλήλου διενεργείται σε κενή οργανική θέση για την οποία έχει τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από την «ταυτότητα» της θέσης - έπεται η καταχώριση των σχετικών στοιχείων  στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Επί των διατάξεων του νομοσχεδίου έχουμε τις εξής γενικές παρατηρήσεις:
- Το νομοσχέδιοδεν εξειδικεύει τους κανόνες, διαδικασίες και μεθόδους βάσει των οποίων θα καταστούν δυνατές: (α) η επικαιροποίηση των Οργανισμών των Περιφερειών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τουςκαθώς και (β) ηκατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας -και το ίδιο βεβαίως ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (του άρθρου 3 του ν/σ), επί των οποίων εκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων.
- Συνεπώς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των φορέων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ)θα πρέπει να προηγηθούν πολλά βήματα, τα οποία δεν προβλέπονται ούτε καν προδιαγράφονται στο νομοσχέδιο.   
- Σε κάθε περίπτωση, για την έκδοση των νέων Οργανισμών και αξιολόγηση των δομών των Περιφερειών θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα εξής:
1. Υποστελέχωση: Τα τελευταία χρόνια λόγω και του μεγάλου «κύματος» συνταξιοδοτήσεων από τον Δημόσιο Τομέα, τοπροσωπικό των Περιφερειών έχει μειωθεί δραστικά, γεγονός που δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα στη λειτουργία τους.
2. Άσκηση νέων αρμοδιοτήτων:  Οι τομείς ευθύνης και αρμοδιότητες των Περιφερειών διευρύνονται σημαντικά. Οινέες αρμοδιότητες οι οποίες περιέρχονται στις αιρετές Περιφέρειες, κατά κανόνα, αφενόςδεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους αφετέρουαπό κατάλληλο -εξειδικευμένο και υψηλών προσόντων- και επαρκές αριθμητικά ανθρώπινο δυναμικό.
3. Επικείμενη αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  Ήδη λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4368/2016, ΦΕΚ Α΄ 21) η Ειδική Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης - αναμένεται δε σύντομα η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Ένασημαντικό μέρος αρμοδιοτήτων, οι οποίες σήμερα ασκούνται από το Κράτος (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις),αναμένεται να περιέλθουν στην αιρετή Περιφέρεια. Επακόλουθη θα είναι η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των ΟΤΑ β' βαθμού, μενέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας.
4. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Περιφερειών: Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Περιφερειών -νησιωτικές Περιφέρειες καιΠεριφέρειες της παραμεθορίου - θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ειδικοί κανόνες και να ληφθεί ειδική πρόνοια.
Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου
Επί του άρθρου 4 (Προϋποθέσεις συμμετοχής) :
Παράγρ. 3: Να συμπληρωθείστο τέλος της, ηπαράγρ. 3, ως εξής:«Για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ β' βαθμού παραμεθορίου περιοχής απαιτείται επιπλέον η σύμφωνη γνώμη  του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης».
Παράγρ. 4: Να συμπληρωθείστο τέλος της, ηπαράγρ. 4, ως εξής:«Ειδικά για την μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ β' βαθμού απαιτείται επιπλέον η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης». Υπάρχει ήδη η σχετική πρόβλεψη για τους ΟΤΑ α' Βαθμού.
Επί του άρθρου 5 (Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας): Στην συνιστώμενηΚεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος των ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ηδιάταξη να συμπληρωθεί με τη συμμετοχή και ενός εκπροσώπου της 'Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).
Επί του άρθρου 8 (Μετάταξη - απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων - παραμεθόριων και ορεινών - νησιωτικών ΟΤΑ α' βαθμού): Οι διατάξεις του άρθρου αυτού να επεκταθούν και στους ΟΤΑ β' βαθμού.
Επί του άρθρου 19 (Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις):Με τηνπαράγρ. 3 του άρθρου αυτού, καταργούνται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226), για τη μετάταξη με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αντιστοίχου κλάδου του φορέα υποδοχής. Σημειώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ιδίου νόμου (4024/2011), καταργήθηκαν οι κενές οργανικές όλων των φορέων του Δημοσίου. Συνεπώς, με την εν λόγω ρύθμιση, θα καταστεί πλέον ανέφικτη η μετάταξη των υπαλλήλων εάν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.
Προτάσεις συμπλήρωσης κειμένου νομοσχεδίου:
στο άρθρο 18 πργ.3, το«… με αίτησή τους στην Υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι…»  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ :«.. ή τον φορέα στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι.»
Αιτιολογία :
Αφορά στους υπαλλήλους φορέων γενικής κυβέρνησης που υπηρετούν με  απόσπαση Ν.3614/2007 στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιφερειών ή και αντίστοιχες, και που επιθυμούν να μεταταχθούν ανάλογα, καθόσον :
Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιφερειών βάσει του Ν.3852/2010, είναι υπηρεσίες που συστήνονται στις Περιφέρειες, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται στο Οργανόγραμμά τους. Παράλληλα, βάσει του Ν.3614/2007 αλλά και του Ν.4314/2014, οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ στελεχώνονται μόνο με αποσπάσεις, είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε από τη Μ.Ο.Δ., βαρύνουν δε μισθολογικά τον φορέα προέλευσης.
Ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστεί σε ποιόν καταθέτουν οι εν λόγω υπάλληλοι την αίτηση μετάταξης άρθρου 18 «σχεδίου» Νόμου, αλλά και να αποκλειστεί η περίπτωση του να μην δικαιούνται να αιτηθούν μετάταξης στην Περιφέρεια στην οποίο εντάσσεται η εκάστοτε Υπηρεσία Διαχείρισης.  
στο άρθρο 18 πργ.3, το«…και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές.», ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ :«κατ΄εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και ανεξαρτήτως αιτίας δημιουργίας της.».
Αιτιολογία :
Η προσθήκη προτείνεται προκειμένου να μην υπάρχει σύγκρουση με άλλες νομοθετικές διατάξεις που τυχόν άρουν τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς εν γένει υπαλλήλων που μετατάσσονται με τον παρόντα Νόμο, και ειδικότερα υπαλλήλων με απόσπαση σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης που μετατάσσονται ως προς την οργανική τους θέση.
στο άρθρο 18 πργ.3, το«Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση …»,ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ :« , με εξαίρεση τις αποσπάσεις του άρθρου 19 οι οποίες συνεχίζονται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε περίπτωση.».
Αιτιολογία :
Η προσθήκη προτείνεται προκειμένου να μην εγερθεί ζήτημα υποχρεωτικής αίτησης και μετάταξης στους υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, άλλως ανάκλησης της απόσπασής τους από αυτές, από ερμηνεία της νομοθετικής διάταξης ως έχει πριν την προτεινόμενη προσθήκη. Η πργ.1 του άρθρου 19 περί«…, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, …», κρίνεται ότι δεν καλύπτει εξ ολοκλήρου το ζήτημα αυτό. Η δε παραμονή των υπαλλήλων του δημοσίου εν γένει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όπου είναι αποσπασμένοι, είναι μείζον και κρίσιμο ζήτημα για την λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών που λειτουργούν κατά κανόνα ήδη υποστελεχωμένες και σε σχέση με το έργο που έχουν αναλάβει.
άρθρο 19: …», ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΩΣ :« 2. Η άσκηση δικαιώματος άρθρου 18 περί υποβολής αίτησης μετάταξης και εφόσον αυτή εγκριθεί, από υπαλλήλους υπηρετούντες με απόσπαση στις υπηρεσίες και φορείς του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει ούτε τροποποιεί την απόσπασή τους σε αυτές αλλά αυτή παραμένει σε ισχύ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»
 Αιτιολογία :
Η προσθήκη προτείνεται προκειμένου η δυνατότητα που δίνεται στους αποσπασμένους στις υπηρεσίες εδαφίου 1 άρθρου 19, να μεταταχθούν ως ορίζεται στο άρθρο 18, να μην αποτελέσει αιτία άρσης απόσπασής τους από αυτές και για το λόγο αυτό και μόνο, δημιουργώντας προβλήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι».

Δημόσιο: Αλλαγές στην άδεια ασθένειας τέκνων -Ποιοι προστέθηκαν

Αλλαγές στην απονομή άδειας ασθένειας τέκνων φέρνει το τελικό νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στο Άρθρο 31 προστέθηκε η περίπτωση των τρίτεκνων ή πολύτεκνων υπαλλήλων. Έτσι το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώνεται στο σύνολό του ως εξής:
Συγκεκριμένα:
Άρθρο 31
Άδεια ασθένειας τέκνων
1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»
2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα του ΤΠΔ

Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα.
Οι δανειολήπτες του ταμείου θα βρουν στην σελίδα του ταμείου πληροφορίες σχετικά με την ένταξη τους στις νέες ρυθμίσεις των δανείων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενηµερώνουµε ότι από :
• την ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2016, για την Κεντρική Υπηρεσία (Ακαδηµίας 40, Αθήνα) του Τ.Π.&∆ανείων και
• την Πέµπτη 1 ∆εκεµβρίου 2016, για τα υπόλοιπα Καταστήµατα του Τ.Π.&∆ανείων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)
Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δανειοληπτών για ένταξη στις νέες ρυθµίσεις δανείων στεγαστικού τοµέα του Τ.Π.&∆ανείων.
Οι δανειολήπτες του Ταµείου που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις νέες ρυθµίσεις δανείων καλούνται να υποβάλλουν την ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνοδεία των απαραίτητων δικαιολογητικών α) µε φυσική παρουσία (ή µέσω εξουσιοδοτουµένου προσώπου) στην Κ.Υ. του Τ.Π.&∆ανείων (στο ειδικά διαµορφωµένο γραφείο ενηµέρωσης και υποδοχής αιτήσεων δανειοληπτών στον ισόγειο χώρο) και στα υπόλοιπα Καταστήµατα του Ταµείου ή β) ταχυδροµικά στην Κ.Υ. του Τ.Π.&∆ανείων, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή ή ΚΕΠ. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα του Τ.Π.& ∆ανείων καθώς και η ειδική «Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση» (επί της οποίας αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά) είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή στα Καταστήµατα του Ταµείου (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ταµείου www.tpd.gr - Ενότητα «Ανακοινώσεις» - επιλογή «Ενηµερωτικό Φυλλάδιο µεαπαντήσεις σε Συνήθη Ερωτήµατα για τη νέα πολιτική ρυθµίσεων δανείωνστεγαστικού τοµέα του Τ.Π.& ∆ανείων». 
ΕΚ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Απολύσεις στο Δημόσιο ζητούν οι δανειστές – Διαψεύδει η Γεροβασίλη

Τα 6 μέτρα Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, μόνιμου χαρακτήρα, απαιτούν οι δανειστές, ένα αίτημα που είναι στην κορυφή της λίστας έξι μέτρων, που βάζουν στο στόχαστρο τον τομέα του δημοσίου.
Το ζήτημα των απολύσεων των δημοσίων υπαλλήλων έπεσε στο τραπέζι κατά τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την «Αγορά». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι με το «πακέτο» των 6 μέτρων, οι δανειστές βάζουν στο στόχαστρο το δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι έμεινε αλώβητος στην κρίση, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα που δέχθηκε πλήγματα.
Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ζητούν να φύγουν με συνοπτικές διαδικασίες οι επίορκοι υπάλληλοι, να απομακρύνονται από την υπηρεσία τους όσοι αξιολογούνται αρνητικά για τρεις φορές και να μπει «λουκέτο» σε φορείς «φαντάσματα».
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δανειστές απαιτούν:
1. Να δεχθεί η κυβέρνηση να υπάρξουν μόνιμου χαρακτήρα απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.
2. Να γίνει άμεσο ξεκαθάρισμα με τους επίορκους και γενικότερα διεφθαρμένους δημοσίους υπαλλήλους ή με εκείνους που υπόκειται σε παραβάσεις.
3. Να επιλυθεί το ζήτημα με την «ανικανότητα» των υπαλλήλων.
4. Να εξαλειφθούν τα ειδικά μισθολόγια.
5. Να μην υπάρξει παρέκκλιση από τον λόγο του 1:5 για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις στον δημόσιο τομέα.
6. Να μπει άμεσα λουκέτο σε φορείς - «φαντάσματα» του δημοσίου.
Διάψευση Γεροβασίλη
Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη διέψευσε το δημοσίευμα με την ακόλουθη ανακοίνωση: 
«Η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα όσων υπηρετούν στο δημόσιο, εχέγγυο αποκομματικοποίησης του κράτους, ουδέποτε τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παρά τα όσα ανυπόστατα διέρρεαν στον Τύπο, ακόμη και πριν την 1η αξιολόγηση. Κι αυτό, εξαιτίας της δικής μας πολιτικής αντίληψης για το ρόλο και τη λειτουργία των δημόσιων δομών, που βρίσκεται στον αντίποδα της πολιτικής επιλογής και πρακτικής της ηγεσίας του Υπουργείου επί συγκυβέρνησης Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Όσον αφορά την αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων, θυμίζουμε ότι η αναλογία αυτή,απ’ το αρχικό 1 προς 5, έχει διαμορφωθεί στο 1 προς 4 για το 2017 και στο 1 προς 3 για το 2018.
Επιπλέον, είναι παραπάνω από προφανές πως δεν μπορεί να στρεβλώνουμε τη δημόσια συζήτηση, επικεντρώνοντας στις -μη αντιπροσωπευτικές για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών- περιπτώσεις επίορκων. Αυτονόητα, οι υποθέσεις των 400 αποδεδειγμένα επίορκων, κατέληξαν σε αυτοδίκαιη απόλυση.
Τέλος, οι όποιες επιπτώσεις της θετικής ή/και αρνητικής αξιολόγησης των υπηρετούντων στο δημόσιο έχουν θεσμοθετηθεί και περιγράφονται αναλυτικά στο Νόμο για το μισθολόγιο, που ήδη έχει ψηφιστεί κι αποτελεί Νόμο του κράτους.
Η επαναφορά των παραπάνω θεμάτων μέσα από πρωτοσέλιδο και μάλιστα ως επίκαιρο γεγονός, θίγει έντονα την αλήθεια και την πραγματικότητα. Η Κυβέρνησή μας, απερίσπαστη από «διαρροές», εργάζεται στοχευμένα, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία επίτευξης εθνικών στόχων μέσα απ’ το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης».

Αλλάζει η εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Τι πρέπει να προσέξετε.

Η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων δύναται να γίνει οποτεδήποτε και κατά την συνταξιοδότηση, όταν και εξετάζεται ο χρόνος και εκδίδεται η πράξη εξαγοράς στο ύψος των κρατήσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Η ερμηνευτική εγκύκλιος από το ΓΛΚ εκκρεμεί σχετικά με τα ισχύοντα από 01-01-2017 για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και πλασματικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως θα ισχύσουν συνάγεται από την παρ. γ, του άρθρου 34 και από το άρθρο 38 του νόμου, ότι για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η οποία αναγνώριση θα γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης καταβολή της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Το συνολικό ποσοστό εισφοράς
Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 01-01-2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Η δυνατότητα με 6,67% μέχρι το τέλος του χρόνου που μπορεί να αναγνωριστεί, εφόσον θεμελιώνεται δικαίωμα μετά το 2014 είναι μέχρι 7 έτη και για το 2011,2012, 2013 τα έτη είναι 4,5 και 6 αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.
Αναγνώριση σπουδών
Η αναγνώριση σπουδών γίνεται με 6,67% επί του συντάξιμου μισθού βασικός (31-10-2011)+140,80(+ Επιδ. Θέσης) x μήνες αναγνώρισης και με το πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης και ο χρόνος σπουδών ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, ανώτερης ή ανώτατης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως προβλέπονται κατά το χρόνο της αποφοίτησης και ενός μόνο πτυχίου και σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Η τυχόν ασφάλιση κατά τον ανωτέρω χρόνο φοίτησης σε άλλο ομοειδή φορέα ασφάλισης δεν αναγνωρίζονται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Προϋπόθεση η συμπλήρωση των 12 ετών υπηρεσίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στη δημόσια υπηρεσία. Επομένως στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται, προκειμένου για τους άνδρες και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας σε αντίθεση με τον πλασματικό χρόνο των τέκνων, για την αναγνώριση του οποίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση των 15 ετών πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Αναγνώριση χρόνου τέκνων
Για την αναγνώριση χρόνου τέκνων και σπουδών, ο αναφερόμενος χρονικός περιορισμός που έχει τεθεί για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος της συμπλήρωσης των 15 και 12 ετών αντίστοιχα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και ασφάλισης δεν συνδέεται με το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς δεν συνάγεται περιοριστικά εκ των διατάξεων του νόμου. Συνεπώς δύναται να αναγνωριστεί χρόνος τέκνων και σπουδών προτού συμπληρωθεί η ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενη υπηρεσία των 15 και 12 ετών αντίστοιχα και κατά το χρόνο που θα ασκηθεί το δικαίωμα και από το γεγονός ότι ο αναγνωρισμένος χρόνος των τέκνων και των σπουδών στο τέλος θα συνυπολογίζονται στο χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος συνάγεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται ως χρόνοι για την θεμελίωση του δικαιώματος και με τους υπόλοιπους, οι οποίοι στο σύνολο καθιστούν τον χρόνο θεμελίωσης σε προγενέστερο έτος, καθώς λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του, με αποτέλεσμα την προγενέστερη συμπλήρωση των περιοριστικών διατάξεων που συντρέχουν για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των 15 και 12 ετών για την αναγνώριση του χρόνου τέκνων και σπουδών αντίστοιχα.
Παράδειγμα
λ.χ. Υπάλληλος παλαιά ασφαλισμένη, μητέρα δύο παιδιών, έχει 3600 ημέρες ασφάλισης (έτη 12-00-00 στο ΙΚΑ την περίοδο 1-1-1986 έως 31-8-2000 και διορίστηκε στο Δημόσιο στις 5-9-2000. Μετά την συμπλήρωση 15 ετών πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ήτοι μετά την 4-9-2015, άσκησε το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου παιδιών (έτη 01-08-04). Επειδή ο χρόνος που αναγνωρίστηκε λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συνυπολογιζόμενος και με την υπόλοιπη υπηρεσία/ασφάλιση δύναται και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης στις 31-12-2010 με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και το ηλικιακό όριο για την καταβολή της σύνταξης.
Με αναγνωριστική πράξη, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων, μετά την εκτέλεσή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο. Στην εν λόγω αναγνωριστική πράξη αναφέρεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος και η συμπληρωματική εισφορά εξαγοράς που βαρύνει τον υπάλληλο ή τον συνταξιούχο.
Αναγνώριση του Στρατού
Η αναγνώριση του Στρατού γίνεται με 6,67% επί του συντάξιμου μισθού βασικός (31-10-2011)+140,80(+Επιδ. Θέσης) x μήνες αναγνώρισης.
Η εξαγορά των μηνών αναγνώρισης εξοφλείται είτε εφάπαξ, εντός ευλόγου χρόνου από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής πράξης οπότε παρέχεται έκπτωση 10% ή με δόσεις ίσες με τους μήνες αναγνώρισης από τη σύνταξη.
Το σχετικό δικαίωμα με την εξαγορά χρόνου για την αναγνώριση πλασματικών τέκνων και σπουδών προϋποθέτει να θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 και έπειτα.
Τα έτη αναγνώρισης τέκνων, ήτοι 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο παιδί και 2 έτη για το τρίτο παιδί, χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου χρόνου 31-12-2010, ο χρόνος που τελικά θα αναγνωρισθεί θα ταυτίζεται με το χρόνο που υπολείπεται και απαιτείται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή χρόνου ασφάλισης, μέχρι 31-12-2010. Η αναγνώριση του χρόνου αφορά εκάτερους εκ των γονέων, ο δε χρόνος αναγνωρίζεται σε ένα μόνο φορέα κατ’ επιλογή.
Τα ανωτέρω αναγνωρισμένα με εξαγορά έτη συμπληρώνουν τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη θεμελίωση και την συμπλήρωση για την πλήρη ή μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος και για τις περιπτώσεις με ανήλικα τέκνα και με τρία τουλάχιστον τέκνα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10Α του ν. 4151/2013 ορίζεται ότι εφόσον υπάλληλος που αποχωρεί από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, δύναται να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο φορέα από τον οποίο αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Σε εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων «πλάνη περί τα πράγματα» θα πρέπει να νοείται ότι δεν είναι δυνατή η άμεση καταβολή της πλήρους σύνταξης, χωρίς να χρειάζεται να αναγνωριστούν με εξαγορά χρόνου τέκνων ή σπουδών. Η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση του ΓΛΚ ενισχύεται από το γεγονός, ότι η συνταξιοδοτική νομοθεσία, όταν αναφέρεται σε καταβολή σύνταξης νοείται πάντα η καταβολή της πλήρους και όχι της μειωμένης σύνταξης, καθώς η βούληση του νομοθέτη δεν θα ήταν να επιβαρύνεται οικονομικά ο υπάλληλος, με την αναγκαστική λήψη μειωμένης σύνταξης ή την αναγκαστική αναγνώριση και εξαγορά πλασματικών χρόνων τέκνων και σπουδών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση πληρωμή της σύνταξης και συνεπώς θα έπρεπε να έχει εκφραστεί ρητά και με ανάλογη διατύπωση της σχετικής διάταξης, όπως το έπραξε στην περίπτωση συνταξιοδότησης «με εθελουσία» των υπαλλήλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι προκειμένου να τους χορηγηθούν πλασματικά χρόνια και να καταστεί δυνατή η άμεση καταβολή της σύνταξής τους υποχρεώθηκαν να προβούν στην αναγνώριση χρόνου τέκνων/ σπουδών (βλ. σχετικών εγκυκλίων του ΓΛΚ των ν.4336/2015, 4337/2015, 4342/2015, 3863/2010, 3865/2010, 4151/2013).
Μιχαήλ Φιλιππίδης, Δικηγόρος 


Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.