Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Μετά από χρόνια μνημονίων και μέτρων που έχουν σπείρει την κοινωνική καταστροφή, αποτελεί πολύ θετικό γεγονός ότι η αλλαγή της διακυβέρνησης δημιουργεί –τουλάχιστον- προσδοκίες, αλλά και τροφοδοτεί απαιτήσεις από τους εργαζόμενους για μια άλλη πορεία πολιτικής, που να οδηγεί στην κατάργηση των μνημονίων και σε όσα αυτά έφεραν σε βάρος των εργαζομένων και του λαού.
Όμως καμιά πολιτική που θα στοχεύει στην επαναφορά και στην διεύρυνση  κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, δεν θα γίνει πράξη αν δεν αγωνιστούμε γι΄ αυτό.
Θα δούμε (σε κάποιες περιπτώσεις το είδαμε ήδη) να γίνεται επίκληση έλλειψης χρημάτων και περιορισμών που θέτουν οι «υποχρεώσεις» της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν θα πέσει σαν ώριμο φρούτο, ούτε τα αιτήματα μας θα μας ικανοποιηθούν, αν δεν συνεχίσουμε να τα απαιτούμε.
Η χρονιά που πέρασε εκτός από τις άσχημες στιγμές που μας άφησε από την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΔΜΗΔ να εφαρμόσει την προσχηματική αξιολόγηση, άφησε και κάτι θετικό: έδειξε σε όλους τι μπορούμε να καταφέρουμε αν αγωνιζόμαστε μαζικά και οργανωμένα, καθώς η εφαρμογή της «αξιολόγησης» ανετράπη από τον αγώνα μας.
Μέσα από τέτοιες συλλογικές προσπάθειες μπορούμε να  διεκδικήσουμε την επαναφορά εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων που μας αφαιρέθηκαν, αλλά και την κατάκτηση νέων.
Έτσι, ως πλαίσιο διεκδικήσεων θέτουμε –αρχικά- σειρά αιτημάτων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως άμεσης εφαρμογής, καθώς χαρακτηρίζονται από μηδενικό έως ελάχιστο κόστος

Αξιολόγηση
 • Κατάργηση του Ν. 4250/2014 για την «αξιολόγηση» και τον υποτιθέμενο επανέλεγχο των συμβάσεων που μοναδικό στόχο είχαν να οδηγήσουν χιλιάδες εργαζόμενους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση. Αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της διοίκησης και της πολιτείας να δημιουργεί συνθήκες αξιολόγησης, και επομένως θα πρέπει αποκλειστικά και κύρια να τηρηθούν τα στοιχεία που θα διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Να καθιερωθεί ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων (π.χ. 360°) , με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο, με σωστή περιγραφή θέσεων εργασίας (job description) και διαδικασιών.  
·         Παύση των πειθαρχικών και λοιπών διώξεων ενάντια σε εργαζόμενους που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
·         Κατάργηση της ρύθμισης που χαρακτηρίζει πειθαρχικό παράπτωμα τη μη αυτο-απογραφή σε ηλεκτρονικές εφαρμογές.
·         Επανίδρυση καταργημένων δομών και υπηρεσιών και ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων μνημονιακών νόμων.
 • Επανασύσταση κλάδων και θέσεων που καταργήθηκα
Πειθαρχικό Δίκαιο
·         Κατάργηση των μνημονιακών νόμων που διαμόρφωσαν το αυταρχικό πλαίσιο για τους Δημοσίους Υπαλλήλους (Ν.4057/2012 και Ν.4093/12) και σε κάθε περίπτωση άμεση κατάργηση των διατάξεων που αφορούν την «αυτοδίκαιη αργία» και την «αναξιοπρεπή συμπεριφορά».
·         Αναστολή των αργιών και των ποινών που έχουν επιβληθεί.

Βελτίωση, αναβάθμιση, και εκσυγχρονισμός  του θεσμού των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Η ουσιαστική συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα θεσμικά όργανα, τα οποία λειτουργούν ως τα κέντρα λήψης των αποφάσεων που μας αφορούν άμεσα, αποκλείουν αδιαφανείς διαδικασίες, αυθαίρετες επιλογές, εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις.
Να υλοποιηθούν άμεσα:
· Η έναρξη διαδικασίας εκλογής αιρετών-εκπροσώπων στα Υ.Σ. καθώς δεν λειτουργούν σχεδόν στο σύνολο των Περιφερειών.  Σημειωτέο  ότι οι μόνες υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς Υ.Σ. είναι οι Περιφέρειες.
· Ορισμός των εκπροσώπων της Διοίκησης στα Υ.Σ. με αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια. Τα διορισμένα μέλη να προέρχονται μετά από σχετική κλήρωση.
·       Κατάργηση του απορρήτου των συνεδριάσεων και έκδοση κανονισμού λειτουργίας.
·         Συμμετοχή εκπροσώπου εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια
·         Συμμετοχή εκπροσώπου εργαζομένων στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
 • Τροποποίηση του Ν.3852/2010 που θα προκύψει μετά από διαβούλευση.
· Να μπει τέλος στην ομηρία των συμβασιούχων. Κατάργηση των προγραμμάτων φτηνής και ελαστικής εργασίας.
 • Να γίνει άμεση κατάργηση όλων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.
 • Κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων διαχωρισμού των υπαλλήλων σε ΙΔΑΧ και Μονίμους, από τη στιγμή που έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα. (Υπηρεσιακά εξελίσσονται το ίδιο και διεκδικούν - καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις ευθύνης  μαζί με τους μόνιμους, ανήκουν στο ίδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά εκπροσωπούνται από διαφορετικούς αιρετούς).
 • Άμεση πρόσληψη υπαλλήλων στις Περιφέρειες, καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο αριθμός των υπαλλήλων μειώθηκε πλέον του 1/3.
 • Μετατροπή σχέσεων εργασίας μόνιμης τετράωρης απασχόλησης σε μόνιμη κανονική απασχόληση. Για τους συναδέλφους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης επιβάλλεται να δρομολογηθούν οι υπηρεσιακές και πολιτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για τη μετατροπή της σχέσης εργασίας σε πλήρη απασχόληση. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως εξ’ άλλου αποφάνθηκαν ρητά τα αρμόδια όργανα της αρχικής πρόσληψης τους και της μετατροπής των συμβάσεων τους σε συμβάσεις ΙΔΑΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ164/2004.  
 • Να συνεχισθεί και να διασφαλισθεί η καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Αιρετών Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις Περιφέρειες.
 • Να επαναχορηγηθεί η μηχανογραφική άδεια των υπαλλήλων.
 • Να επανέλθουν οι προϋποθέσεις χορήγηση αδειών (εκπαίδευσης, αναρρωτικών κλπ) που τροποποιήθηκαν με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων.
 • Να δοθεί και στους υπαλλήλους των Περιφερειών η δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις όπως ισχύει στην πλειονότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Να αναγνωρισθεί η  προϋπηρεσία στο ιδιωτικό τομέα στη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του υπάλληλου. Προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου εφ΄όσον το αντικείμενο εργασίας του ήταν συναφές με την ειδικότητα διορισμού.
 • Να μην γίνεται καμία ενδοπεριφερειακή μετακίνηση υπαλλήλου από Περιφερειακή Ενότητα  σε Περιφερειακή Ενότητα  χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Αυτή να γίνεται μόνο μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου υπαλλήλου και αφού τηρηθούν αξιοκρατικά κριτήρια σύμφωνα με τον Υ.Κ.
·         Άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργαζόμενων που οδηγήθηκαν στην απόλυση και στη διαθεσιμότητα με αναπλήρωση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, με πλήρη απασχόληση.
· Επανακατάταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία.
·         Κατάρτιση νέου Μισθολογίου που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τα τελευταία χρόνια.
·         Ακώλυτη μισθολογική – βαθμολογική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων με την άμεση κατάργηση της σχετικής μνημονιακής διάταξης και την κατάργηση της σύνδεσης βαθμού-μισθού με την αξιολόγηση.
 • Να καταβληθεί η υπερβάλλουσα διαφορά που ελάμβαναν όσοι υπάλληλοι συμμετείχαν  στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας και διακόπηκε όταν αλλάζοντας υπηρεσία ήρθαν στις Περιφέρειες.
 • Επαναπροσδιορισμός των μετακινήσεων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας με αύξηση των ημερών κίνησης και της αποζημίωσης. Το μέτρο δε θα επιφέρει κόστος, διότι έχουν μειωθεί τόσο οι υπάλληλοι, που σε συνδυασμό με τη μείωση των ημερών εκτός έδρας καθίσταται αδύνατη η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
·         Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών.
 • Υπεράσπιση του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας.
·         Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
·         Μείωση των ωρών εργασίας από τις 40 που είναι σήμερα.
 • Δυνατότητα μεταγραφής σε  σχολή (ΑΕΙ ΤΕΙ) του τόπου που υπηρετεί ο υπάλληλος.
 • Δημιουργία πλήρους Δημόσιας Τράπεζας Νομικών πληροφοριών  για χρήση από τους υπαλλήλους,
 • Άμεση εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
 • Σταδιακή αποκατάσταση, μέσω αυξήσεων, των μεγάλων απωλειών στις συντάξεις.
 • Άμεση χρηματοδότηση όλων των ταμείων (ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους.
 • Αναθεώρηση του συστήματος με το οποίο δίνονται τα βαρέα ένσημα και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Εκπροσώπηση εργαζομένων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή  
Εκπροσώπηση εργαζομένων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή με εισήγηση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων καθώς και σ’ αυτές που εξετάζουν τις λειτουργίες των υπηρεσιών και προωθούν τις αλλαγές στην λειτουργία τους, είναι απαραίτητη, αφού αυτοί έχουν τη γνώση, την εμπειρία και έχουν εντοπίσει τις βελτιώσεις που χρειάζονται, αλλά είναι και αυτοί που θα εφαρμόσουν οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί.

Από την

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Αγωνιστών Υπαλλήλων Περιφερειών Ελλάδας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.