Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Τα 50 παράθυρα για άντρες ασφαλισμένους

Διαβατήριο για έξοδο των αντρών στη σύνταξη αποτελούν πενήντα διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στο Δημόσιο και στα Ταμεία. Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, ενώ τυχεροί είναι όσοι πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.
Στους κερδισμένους είναι μεταξύ άλλων όσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία, που αποχωρούν με 35ετία χωρίς όριο. Μεγάλοι τυχεροί είναι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012, καθώς προβλέπονται μειωμένα όρια ηλικίας (μάλιστα ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους άντρες με ανήλικα τέκνα).
Προσοχή χρειάζεται για όσους ασφαλισμένους θέλουν να αποχωρήσουν από τα Ταμεία με 15ετία. Για να θεμελιώσουν δικαίωμα πρέπει να έχουν ταυτόχρονα τα έτη ασφάλισης και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Αντιθέτως με 35 έτη θεμελιώνεται δικαίωμα και η «έξοδος» γίνεται όποτε συμπληρωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (καθώς σταδιακά αυξάνονται τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας).
Αναλυτικά οι διατάξεις που οδηγούν στη σύνταξη τους άντρες ασφαλισμένους είναι οι εξής:
• Αντρες στο Δημόσιο με 35ετία, που ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. Εχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
• Αντρες στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010. Μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 60 και πλήρης στα 65.
• Αντρες στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011. Η «έξοδος» γίνεται στα 56 με μειωμένη σύνταξη και στα 61 με πλήρη σύνταξη.
Μεγάλοι τυχεροί είναι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012, καθώς προβλέπονται μειωμένα όρια ηλικίας
• Αντρες στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 63 και μειωμένη στα 58.
• Αντρες στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2011. Είναι τυχεροί, καθώς δικαιούνται σύνταξη στα 52.
• Αντρες στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2012. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 55.
• Αντρες στο Δημόσιο που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992, με 25ετία το 2010. Εφόσον θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία πρέπει να κλείσουν το 58ο έτος.
• Αντρες στο Δημόσιο που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992, με 25ετία το 2011. Μπορούν να αποχωρήσουν με 36 έτη στα 58.
• Αντρες στο Δημόσιο που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992, με 25ετία το 2012. Δικαιούνται σύνταξη στα 59 με 37 συνολικά έτη.
• Τρίτεκνοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2011. Αποχωρούν με 21 έτη στα 52.
• Tρίτεκνοι στο Δημόσιο με 20ετία το 2012. Απαιτούνται 23 συνολικά έτη και το 55ο έτος της ηλικίας.
• Αντρες με ανάπηρα τέκνα στο Δημόσιο. Με τη συμπλήρωση 25ετίας μετά το 2011 δικαιούνται σύνταξη στα 50. Απαραίτητη προϋπόθεση να είχε γνωματεύσει η υγειονομική επιτροπή (ΑΣΥΕ) ότι το παιδί είχε ποσοστό ανικανότητας 67% και η ανικανότητα συνεπάγεται την αδυναμία άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος. Να σημειώσουμε ότι για χρήση της εν λόγω ρύθμισης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της 25ετίας με πραγματικό χρόνο ασφάλισης και όχι με εξαγορές πλασματικών ετών.
• Εκπαιδευτικοί που ασφαλίστηκαν μέχρι το τέλος του 1992. Ακολουθούν ειδική διάταξη του ν. 3075/2002 και έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν σε ηλικία 55 ετών με συνολικά 30 έτη ασφάλισης.
• Αντρες στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ - τράπεζες) που ασφαλίστηκαν μέχρι το τέλος του 1982. Με 35ετία καταβάλλεται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου.
• Αντρες στα ειδικά ταμεία με 25ετία μέχρι το τέλος του 2012 μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 65.
• Αντρες στα ειδικά ταμεία -ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992- με 35ετία το 2010. Παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 58.
• Αντρες στα ειδικά ταμεία -ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992- με 35ετία το 2011. Η «έξοδος» γίνεται στα 58, αλλά θα πρέπει να φτάσουν τα 36 έτη ασφάλισης.
• Αντρες στα ειδικά ταμεία -ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992- με 35ετία το 2012. Σύνταξη καταβάλλεται όποτε συμπληρωθεί το 59ο έτος και συνολικά 37 έτη ασφάλισης.
• Αντρες στον ΟΑΕΕ με συμπληρωμένα 35 έτη το 2010. Μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών.
• Αντρες στον ΟΑΕΕ με συμπληρωμένα 35 έτη το 2011. Αποχωρούν στα 60 με 36 έτη ασφάλισης.
• Αντρες στον ΟΑΕΕ με συμπληρωμένα 35 έτη το 2012. Το όριο ηλικίας παραμένει στα 60, αλλά απαιτούνται συνολικά 37 έτη ασφάλισης.
• Αντρες στον ΟΑΕΕ δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 65, αν μέχρι το τέλος του 2012 είχαν 15ετία αλλά και το όριο ηλικίας (ταυτόχρονα οι δύο προϋποθέσεις).
• Αντρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2010. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.
• Αντρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2011. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 58 με συνολικά 10.800 ημέρες ασφάλισης.
• Αντρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2012. Σύνταξη καταβάλλεται στα 59 με σύνολο ενσήμων 11.100.
• Αντρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2010. Μπορούν να πάρουν σε ηλικία 53 ετών μειωμένη σύνταξη και σε ηλικία 55 ετών πλήρη.
• Αντρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2011. Το όριο ηλικίας είναι 53 ετών και 9 μηνών για τη μειωμένη και 55 ετών και 9 μηνών για την πλήρη σύνταξη.
• Αντρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2012. Μειωμένη δίνεται σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών και πλήρης σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών.
• Αντρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2013. Πλήρης σύνταξη δίνεται σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.
• Αντρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέσα στο 2014. Πλήρης σύνταξη δίνεται σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
• Αντρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα φέτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 62 και μειωμένη στα 60.
• Αντρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010. Μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62.
• Αντρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 63.
• Αντρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Η πόρτα εξόδου ανοίγει σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών.
Το καθεστώς για 4.500 ημέρες,
ΕΤΑΑ και βαρέα
• Αντρες στο ΙΚΑ με 4.500 και συμπληρωμένο το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Μειωμένη δίνεται στα 60, αν το όριο έχει συμπληρωθεί πριν από το 2013.
• Αντρες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα μέχρι το τέλος του 2012 και συμπληρωμένο το 60ό έτος δικαιούνται σύνταξη.
• Αντρες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα από το 2013 και μετά. Αποχωρούν στα 62.
• Αντρες στο ΕΤΑΑ με συμπληρωμένα 35 έτη ασφάλισης το 2010. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 60.
• Αντρες στο ΕΤΑΑ με συμπληρωμένα 35 έτη ασφάλισης το 2011. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 60 αλλά με 36 έτη ασφάλισης.
• Αντρες στο ΕΤΑΑ με συμπληρωμένα 35 έτη ασφάλισης το 2012. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 60 αλλά με 37 έτη ασφάλισης.
• Αντρες στο ΕΤΑΑ με 15ετία. Εφόσον έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη.
• Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με 15ετία. Εφόσον έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος και τα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη.
• Ασφαλισμένοι σε όλα τα Ταμεία μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 με 15ετία και συμπληρωμένο το 65o έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη.
• Ασφαλισμένοι στα βαρέα μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 με 15ετία και συμπληρωμένο το 60ό έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται σύνταξη.
• Ασφαλισμένοι στα βαρέα μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 με 15ετία συμπληρωμένη μετά το 2013 δικαιούνται σύνταξη στα 62.
• Ασφαλισμένοι στα λεγόμενα «υπερβαρέα». Πρόκειται για εργαζομένους στις υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων. Με 15ετία και το 55ο έτος μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται πλήρη σύνταξη (στα 50 μειωμένη).
• Ασφαλισμένοι στα λεγόμενα «υπερβαρέα» με 15ετία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Το όριο ηλικίας τους αυξάνεται στα 52 για μειωμένη και στα 57 για πλήρη σύνταξη.
• Γονείς αναπήρων ασφαλισμένοι σε όλα τα Ταμεία μετά το 1993. Δικαιούνται σύνταξη στα 50 με 25ετία.
• Αντρες με 15ετία σε όλα τα Ταμεία μετά το 2013 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 67. Οι μισθωτοί δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 62.
• Αντρες με 40 έτη ασφάλισης μετά το 2013 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 62.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.