Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Παίρνουν πίσω όσα τόλμησαν να περάσουν ερήμην... της τρόικας στο Συνταξιοδοτικό – To ΔΝΤ ανακάλυψε νέα "τρύπα" 450 εκατ. ευρώ ανά έτος στο Ασφαλιστικό

Υπό ανάκληση και, μάλιστα, σε ξεχωριστό νομοσχέδιο, βρίσκονται όλες οι συνταξιοδοτικές διατάξεις των νόμων που πέρασε η κυβέρνηση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών.
Διατάξεις αυτές βρίσκονται στους νόμους 4325 και 4331 του 2015 και δεν θα ανακληθούν στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου το οποίο πρέπει να θεσπίσει η κυβέρνηση το Νοέμβριο, το οποίο θα προβλέπει τις δομικές αλλαγές στο Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό.
Αυτό ήθελε το Υπ. Εργασίας. Ωστόσο οι δανειστές απαίτησαν και πέτυχαν την ανάκληση των εν λόγω διατάξεων στα πλαίσια του νομοσχεδίου που πρέπει να ψηφιστεί έως τις 15 Οκτωβρίου προκειμένου να έλθει η επόμενη δόση του νέου δανείου του "κουαρτέτου".
Ο Υπ. Εργασίας είπε από το βήμα της Βουλής πως θα υπάρξει πριν την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα θεσπιστεί το Νοέμβριο ένα "ενδιάμεσο νομοσχέδιο" που θα περιλαμβάνει την ανάκληση ρυθμίσεων " που ψηφίστηκαν ερήμην των δανειστών στα πλαίσια του πακέτου των 48 προαπαιτουμένων για να πάρει η κυβέρνηση την επόμενη δόση από τους δανειστές.
Οι σημαντικότερες των υπό ανάκληση συνταξιοδοτικών διατάξεων προβλέπουν:
Τη δυνατότητα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) να καλύπτει τα ελλείμματα των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου.2018, καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος "Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων" .Παράλληλα τίθεται υπό ανάκληση η δυνατότητα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) να υποστηρίζεται οικονομικά από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) όπως και οι άλλοι φορείς και κλάδοι Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έως 31 Δεκεμβρίου του 2018"
Την υποχρεωτική ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) και στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., Δημοσιογράφοι όσων απασχολούνται με την ιδιότητα του συντάκτη κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ( με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α).
Το δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη γήρατος στις ασφαλισμένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ στο 50ό έτος της ηλικίας τους., που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992, οι οποίες έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο 25 ετών μέχρι 31.12.2010 και κατά τη συμπλήρωση αυτού είναι μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά.
Την παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 των προθεσμιών για την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ).
Την παροχή μηνιαίας σύνταξης 260 ευρώ ανασφάλιστων υπερηλίκων ομογενών εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
Τη μη -εισαγωγή για συζήτηση υποθέσεις οφειλετών του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική και τη διακοπή της εκτέλεσης όσων έχουν εκδικαστεί
Τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών – συντάξεων, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, στα οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
Τη δυνατότητα επιλογής σε μία εκ των δύο κατωτέρων ασφαλιστικών κλάσεων στους ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής, και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2016.
Προσπάθειες να μην μειωθούν οι συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ 
Εξάλλου, ο Υπ. Εργασίας δήλωσε από το βήμα της Βουλής πως "δεν θα επιβάλλουμε οριζόντιες μειώσεις και θα εξασφαλίσουμε το αναδιανεμητικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος".
Ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε από τη Βουλή πως "θα υπάρξει προστασία των μικρών (σ.σ. χαμηλών) συντάξεων" .
Νωρίτερα, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου διεξήχθη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε πως καταβάλλονται προσπάθειες να μην μειωθούν συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ .
Για να αντιμετωπίσουμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και να μειώσεις τις επικουρικές συντάξεις, μπορεί να αυξηθούν οι εισφορές, αν και κάτι τέτοιο δεν θα έλυνε το πρόβλημα παρά για ένα χρόνο, δήλωσε ο ίδιος έξω από Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο είναι " πλήρως μη βιωσιμοι οι πόροι του ασφαλιστικού λόγω μεγάλης ανεργίας και κακής διαχείρισης " (πχ PSI)
Ο κ. Κατρούγκαλος είπε πως θα επιδιώξει "να εξουδετερώσει" και "να αντικαταστήσει συγκεριμένες δεσμεύσεις του Μνημονίου που είναι αντίθετες με ιδεολογία της κυβέρνησης, όπως η απομείωση των κατώτατων συντάξεων, η κατάργηση του ΕΚΑΣ και η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος".
Ο ίδιος δήλωσε πως η επερχόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα φέρει "ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα" .
"Μετά το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών για το ασφαλιστικό, το οποίο αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει ευρύτατος δημόσιος διάλογος για να εξειδικευτούν οι κατευθύνσεις μας", δήλωσε ο κ. Κατρούγκαλος.
Εργασιακό
Ο κ. Κατρούγκαλος αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές σε σχέση με το εργασιακό, πως χθες στο συμβούλιο των Υπ. Εργασίας, της ΕΕ, πρότεινε μαζί με την Υπ. Εργασίας του Λουξεμβούργο τη θεσμοθέτηση ενός Eurogroup των Υπ. Εργασίας. Η πρόταση αυτή υποστηρίχθηκε από τους Υπ. Εργασίας της Γερμανίας και της Γαλλίας.
Ο καθορισμός του τι είναι "καλή ευρωπαϊκή πρακτική" δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, τόνισε ο ίδιος. Αύριο θα έχει ραντεβού με το γενικό διευθυντή του ILO, δήλωσε ο κ. Κατρούγκαλος, ενώ τη Δευτέρα θα μιλήσει στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Τα Ταμεία δεν ξανασπάνε τον "κουμπαρά" του Ασφαλιστικού
"Φραγή" στην άντληση χρηματοδότησης από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) επιχειρούν να βάλουν οι δανειστές.
Και αυτό γιατί ζητάνε να ανακληθεί ο νόμος που ψηφίστηκε κατά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2015) με τον οποίο δινόταν η δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων που εισπράττονταν από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ του εν λόγω "κουμπαρά" από το 2015 έως και το 2018 για να καλυφθούν  τα ελλείμματα των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Κάτι τέτοιο, όμως, αναμένεται να στοιχίσει έως 450 εκατ. ευρώ φέτος στο  ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το Ταμείο Ασφάλισης Νομικών στο ΕΤΑΑ,το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, τα οποία είτε έχουν λάβει (πχ ΕΤΕΑ, ΜΤΠΥ), είτε έχουν ζητήσει να λάβουν ενίσχυση από το ΑΚΑΓΕ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΝ) για να κλείσουν τις "τρύπες" στους προϋπολογισμούς που δημιουργεί η δραματική πτώση των ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με πέρσι.
Το ποσό των 450 εκατ. ευρώ προοριζόταν να κατανεμηθεί κατά  180 εκατ. ευρώ στο  ΙΚΑ, 120 εκατ. ευρώ ο ΟΑΕΕ και τα υπόλοιπα το  ΕΤΕΑ,  το ΜΤΠΥ και το ΤΑΝ. Την ίδια στιγμή τόσο το ΙΚΑ, όσο και ο ΟΑΕΕ έχουν σχεδόν εξαντλήσει την έκτακτη κρατική χρηματοδότηση από τα "υπο κατανομή κονδύλια", δηλαδή, το αποθεματικό του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που ανακληθεί νομικά η δυνατότητα άντλησης ενίσχυσης από τον ΑΚΑΓΕ, τότε θα πρέπει τα εν λόγω ταμεία να ψάξουν να βρουν από άλλου έκτακτα έσοδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει φυσικά ο ΟΑΕΕ, ο οποίος με τα 120 εκατ. ευρώ που αναμένει από το ΑΚΑΓΕ θα καλύψει σχεδόν το ¼ του απαιτούμενου κονδυλίου για τις συντάξεις του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015.
Όχι μόνο οι δανειστές ζητούν την ανάκληση της σχετικής δυνατότητας και, έτσι την επαναφορά του αρχικού νόμου σύμφωνα με τον οποίο ο "κουμπαράς" του ΑΚΑΓΕ θα έμενε κλειστός για την περίοδο 2015 -2018, αλλά το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που δημοσιοποιήθηκε προχθές από το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει τη μείωση των πόρων του ΑΚΑΓΕ κατά 215 εκατ. ευρώ ή 19,2% για φέτος και κατά παρόμοιο περίπου ποσοστό και το 2016.
Τι προβλέπει το προαπαιτούμενο Νο 48
Πιο αναλυτικά στο πακέτο των 48 προαπαιτουμένων μέτρων το οποίο έχει ζητήσει το "κουαρτέτο" από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση – κατάργηση όλων των συνταξιοδοτικών διατάξεων των νόμων που πέρασαν ερήμην των δανειστών μέχρι τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου.
Μία από αυτές τις υπό ανάκληση διατάξεις είναι και το άρθρο 29 του νόμου 4325/2015 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 11 Μαΐου 2015.
Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι "σκοπός του Λογαριασμού" ο οποίος ο πιστώνεται από την κλιμακωτή (από 3% έως 10%) Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  για συντάξεις άνω των 1400 ευρώ είναι " η κάλυψη ελλειμμάτων των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος "Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων".
Το άρθρο 29 του νόμου 4325/2015 ήλθε να αντικαταστήσει  το άρθρο 38 του ν. 3863/2010, το οποίο προέβλεπε πως  "μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται στο ΑΚΑΓΕ και αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών" και, άρα, δεν χρησιμοποιούνται για την "κάλυψη των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων όπως προβλέπει το άρθρο 29 του ν. 4325/2015.
ΔΝΤ ανακάλυψε νέα "τρύπα" 450 εκατ. ευρώ ανά έτος στο Ασφαλιστικό
Νέο "χρηματοδοτικό κενό" έως 1,650 δισ. ευρώ από φέτος έως το 2018 βρίσκει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό. Τα 300 εκατ. ευρώ εξ αυτών αφορούν το 2015 και άλλα 1,350 εκατ. ευρώ το 2016 -2018 (ή 450 εκατ. ευρώ ανά έτος).
Αιτία είναι η απαίτηση των δανειστών να σταματήσει η υποστήριξη των ελλειμματικών ταμείων από τον "κουμπαρά" του ασφαλιστικού, δηλαδή το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών στο διάστημα 2015 -18.
Το νέο Μνημόνιο προσδιόριζε αυτό το "κενό" και, έτσι, τα μέτρα που απαιτούνται για να κλείσει, κοντά στα 4 δισ. ευρώ. Ωστόσο το πάγωμα της στήριξης του ΑΚΑΓΕ προς τα ταμεία αυξάνει δυνητικά αυτό το κενό στα 5,65 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του 2018.
Στη Λίμα σήμερα Κατρούγκαλος – Τάουελ από ΔΝΤ
Το πρώτο "ζωντανό" crash test μεταξύ ελληνικής πλευράς και δανειστών γύρω από το μέγεθος αυτού "κενού" στο συνταξιοδοτικό θα γίνει σήμερα στην πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα, όπου διεξάγεται η ετήσια συνδιάσκεψη του ΔΝΤ.
Στο περιθώριο αυτής θα γίνει συνάντηση που έχει σήμερα ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γιώργο Κατρούγκαλος με τον εκπρόσωπο του διεθνούς οργανισμού, κ. Κρις Τάουελ.
Προς μεγαλύτερο "πακέτο" μέτρων
Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του Υπουργού Εργασίας, κ. Γιώργου Κατρούγκαλο με τον οποίο συνομίλησε το Capital.gr το ΔΝΤ έχει αυξήσει ήδη κατά τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ τις απαιτήσεις για νέα μέτρα στο συνταξιοδοτικό για φέτος και πολύ πιθανόν, κατά 1,350 δισ. ευρώ για την περίοδο 2016 -2018 (ή 450 εκατ. ευρώ ανά έτος). Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως το ΔΝΤ συνδέει άρρηκτα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού με τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους.
Αν γίνει αποδεκτό το αίτημα του ΔΝΤ από την κυβέρνηση τότε τα απαιτούμενα μέτρα στο συνταξιοδοτικό θα ανέλθουν τουλάχιστον στα 2,550 δισ. ευρώ μόνο για το 2015 -2016 (έναντι 1,8 δισ. ευρώ που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016).
Πιο αναλυτικά, σ' αυτή την περίπτωση τα απαιτούμενα μέτρα θα αυξηθούν :
στα τουλάχιστον 732 εκατ. ευρώ από 432 εκατ. ευρώ για φέτος, και στα 1,717 δισ. ευρώ από 1,267 δισ. ευρώ για το 2016.
Εξάλλου, οι ίδιες πηγές από το Υπ. Εργασίας αναφέρουν πως οι δανειστές ουσιαστικά "δεν έχουν λάβει υπόψη" τους τις προβολές του προσχεδίου, μιας και δεν έχουν αποτυπωθεί ούτε καν οι τελικές εκτιμήσεις για την ύφεση.
Νέα "τρύπα" 10% στο ΙΚΑ και 33% στον ΟΑΕΕ
Οι φετινές συνέπειες των νέων απαιτήσεων των δανειστών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα φέρουν το "πάγωμα" της προγραμματισμένης ενίσχυσης του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ από τον "κουμπαρά" του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Το ΙΚΑ περιμένει 180 εκατ. ευρώ και ο ΟΑΕΕ περιμένει 120 εκατ. ευρώ. Αν δεν τα λάβουν θα έχουν μία επιπλέον "τρύπα" 10% και 33% αντίστοιχα στον προϋπολογισμό τους για το επόμενο δίμηνο.
Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μάλιστα ένα από τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του δανείου του "κουαρτέτου". Ωστόσο, η κυβέρνηση είχε ήδη προϋπολογίσει να δώσει από το ΑΚΑΓΕ επιπλέον 300 εκατ. ευρώ σε άλλα δύο ελλειμματικά ασφαλιστικά ταμεία τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο του 2015 (σ.σ. ΙΚΑ), όπως είχε κάνει μετά το περασμένο Μάιο και προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), το Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η νέα "τρύπα" που προκύπτει από το "πάγωμα" των ενισχύσεων του ΑΚΑΓΕ προς τα ελλειμματικά ταμεία μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 450 εκατ. ευρώ, αν οι δανειστές απαιτήσουν την αναδρομική ισχύ του μέτρου το οποίο ζητούν να ψηφιστεί. 
Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.