Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Αναζητούν λύσεις οι Περιφερειάρχες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Πελοποννήσου ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Στον αέρα βρίσκεται η μεταφορά μαθητών στην ΑΜΘ, αφού μερικές μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, καμία Π.Ε., εκτός του Έβρου, δεν είναι έτοιμη για να υλοποιήσει τη μεταφορά άμεσα.
Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επείγουσα, γιατί φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δε θα δώσει νέα παράταση – όπως έκανε την περασμένη χρονιά - στις υφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς, κάτι που κάνει την ολοκλήρωση των διαγωνισμών ακόμα πιο απαραίτητη.
Όπως δήλωσε ο νέος Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης, η κατάσταση που βρήκαν ως νέα διοίκηση δεν είναι καθόλου καλή, αφού με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου η μεταφορά μαθητών δε θα είναι έτοιμη στην Περιφέρεια, εκτός από τα ειδικά μαθητικά δελτία.
Στην ΠΕ Ροδόπης, ο διαγωνισμός έληξε στις 21 Αυγούστου, και οι προσφορές θα ανοίξουν στις 9 Σεπτεμβρίου. 
Στην Ξάνθη ο διαγωνισμός, που έγινε για δύο σχολικά έτη (2014-15 και 2015-16), έληξε και αυτός στις 21 Αυγούστου, με τις προσφορές να ανοίγουν στις 8 Σεπτεμβρίου, παρόλο που εκεί γίνεται ήδη απευθείας διαπραγμάτευση για τα άγονα δρομολόγια, αναμένοντας βέβαια την έγκριση της υπηρεσίας.
Στην Καβάλα οι διαδικασίες ξεκίνησαν νωρίς, και βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με τη σύμβαση να έχει σταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο, και πρέπει να περιμένουν τον προσυμβατικό έλεγχο για να δοθεί στους προσωρινούς μειοδότες, αλλά και να ξεκινήσει η διαδικασία των απευθείας προσφορών για τα 20% άγονα δρομολόγια στην Π.Ε. Καβάλα.
Όσο αφορά τη Δράμα, όπου προκηρύχθηκε διαγωνισμός, συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή δικαιολογητικά για αποστολή στον επίτροπο, ενώ γίνονται και 3 πρόχειροι διαγωνισμοί για τα αδιάθετα δρομολόγια.
Μόνο στον Έβρο τα πράγματα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, γιατί οι διαδικασίες ξεκίνησαν νωρίς.
Όπως σημείωσε ο κ. Παυλίδης, σε αυτή την πρώτη εβδομάδα που η διοίκηση εγκαταστάθηκε στην Περιφέρεια, έχουν κάνει προσπάθειες για να βρεθεί λύση για το πρόβλημα, και βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών, από την πλευρά του οποίου έχει υπάρξει κινητικότητα.
Τροπολογία για τα ζητήματα
Πάντως αυτή τη στιγμή αναμένεται τροπολογία, που λύνει γραφειοκρατικά ζητήματα στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών από τις αιρετές Περιφέρειες από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόφιλο Λεονταρίδη.
Με την Τροπολογία αυτή, φέρεται να ξεπερνιούνται τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν, εξαιτίας καθυστερήσεων, λόγω των πρόσφατων Αυτοδιοικητικών Εκλογών, αλλά και της μακράς μεταβατικής περιόδου, μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των νέων Περιφερειαρχών.
Η Τροπολογία έρχεται ως συνέχεια της επικοινωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών με όλες τις Περιφέρειες, έτσι ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών, κατά τη νέα σχολική χρονιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα δώσει νέα παράταση - κάτι τέτοιο συνέβη την περασμένη χρονιά - στις υφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς - αίτημα πολλών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών.
Η Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών έγκειται, κυρίως, στις ακόλουθες προβλέψεις - ρυθμίσεις:
Πρώτον, για τα αδιάθετα δρομολόγια και στις περιπτώσεις "άγονων" διαγωνισμών δίνεται στις Περιφέρειες, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα της απ' ευθείας διαπραγμάτευσης.
Επισημαίνεται, ότι ήδη έχει δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα ανάθεσης του μεταφορικού έργου στους προσωρινούς μειοδότες για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή των συμβάσεων και όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2015. Αν οι διαγωνισμοί δεν έχουν αναδείξει προσωρινούς μειοδότες, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση των δρομολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού για το ίδιο μέγιστο χρονικό διάστημα.
Δεύτερον, για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα για πυκνοδομημένες περιοχές, όπως π.χ. η Ανατολική Αττική και περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου η απόσταση των οδών και των σχολείων, από όπου εκτελούνται δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας είναι μεγάλη, προβλέπεται μεταβολή της χιλιομετρικής, οριζόμενης με την υπ' αριθμ. 24001/11.06.2013 ΚΥΑ, απόστασης, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι μαθητές, που δεν δύνανται να μετακινηθούν στα σχολεία τους, κάνοντας χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας.
Η νέα διάταξη προβλέπει ότι για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτές τις περιοχές, εφόσον δεν εξυπηρετούνται από τα δημόσια συγκοινωνιακά μέσα ή ίδια μέσα μεταφοράς της Περιφέρειας, θα επιτρέπεται τα δρομολόγια - ύστερα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι της οικείας Περιφέρειας, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών κ.ά. - να υπερβαίνουν τη χιλιομετρική απόσταση που τίθενται στην εν λόγω ΚΥΑ. (Πηγή)

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά με το θέμα της μεταφοράς των μαθητών ανακοινώνει:
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε εφαρμογή της ΚΥΑ 24001 του Υπουργείου Εσωτερικών, παράλληλα με τους διεθνείς διαγωνισμούς, και δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών που αυτή έθεσε, προκήρυξε πρόχειρους διαγωνισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα για τη μεταφορά των μαθητών της σχολικής περιόδου 2014 – 2015 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014,προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών.
Μέριμνα των υπηρεσιών μας για τη σύνταξη των όρων των πρόχειρων διαγωνισμών ήταν η τήρηση του μαθηματικού τύπου που προέβλεπε η σχετική ΚΥΑ και ο εξορθολογισμός του κόστους και των δρομολογίων.
Στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Κορινθίας και Αργολίδας οι διαδικασίες των πρόχειρων διαγωνισμών έχουν ολοκληρωθεί σε όλα τα δρομολόγια και υπήρξε θετική ανταπόκριση των δημοσίων μεταφορέων (ΚΤΕΛ, Ταξί, κλπ).
Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, υπήρξε ανταπόκριση των δημόσιων μεταφορέων και επιλύονται τα προβλήματα σε μικρό αριθμό δρομολογίων που εκκρεμούν.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η ανταπόκριση των μεταφορέων με μικρά και μεγάλα λεωφορεία ήταν θετική. Σε ότι αφορά τα δρομολόγια που εκκρεμούν και που θα εκτελούνται με ταξί, εκτιμούμε ότι στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες σύντομα και αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκφράζει την ικανοποίησή της για το επίπεδο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καλεί όλους να συνδράμουν, ώστε το σύνολο των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μετακινηθεί με ασφάλεια.
Απευθύνει τέλος κάλεσμα σε κάποιους που ενδεχομένως δημιουργούν προσκόμματα να σταθούν στο ύψος της ευθύνης τους και να αποφύγουν να προκαλέσουν επιπρόσθετα κοινωνικά προβλήματα σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. (Πηγή)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.